จัดอบรมสายอาชีพ SAP จากบริษัท ZyGen ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2562 บริษัท ZyGen นำโดยคุณชลภัทร์ ภูริปัญโญ กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกอีกหลายท่านได้เดินทางมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้การอบรมเกี่ยวกับสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ SAP โดยมีอาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ต้อนรับ กิจกรรมจัดขึ้นทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

โดยภาคเช้าผู้บรรยายได้กล่าวถึงโอกาส ความต้องการของตลาด และความสำคัญของ SAP และภาคบ่ายได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Solution ต่างๆของ SAP ได้แก่ SAP ERP ซึ่งเป็นบริการหลัก SAP BO/BI ซึ่งเป็นส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ SAP Fiori ซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ให้สะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวมีผู้ร่วมเข้าฟังอย่างหลากหลาย ทั้งจากสำนักการจัดการและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมต่างเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการทำงานกับเทคโนโลยีดังกล่าวในการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

This image has an empty alt attribute; its file name is blog-02-img-2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is blog-02-img.jpg

แชร์ :
Scroll to Top