ทำความรู้จัก MS Power Automate เครื่องมือสำคัญในองค์กรธุรกิจ

Power Automate คือ แพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการงานในรูปแบบต่างๆโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่า RPA (Robotic Process Automate) ซึ่งเป็นระบบสำหรับพัฒนาหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

Power Automate เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Power Platform เช่นเดียวกับ Power BI, Power Apps, และ Power Virtual Agents โดยระบบจะเชื่อมต่อกับ Application, Database เพื่อสั่งการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันทีโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถพัฒนาระบบ RPA ได้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำๆ และงานที่มีกระบวนการที่ชัดเจน ดังนั้น ระบบ Power Automate ถือว่า เป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งที่จะยกระดับองค์กรธุรกิจให้เป็น Digital Transform มากขึ้น ตัวอย่างงานที่สามารถนำ Power Automate เข้ามาใช้งาน 

 • การทำระบบอนุมัติ (Approval)  
 • การทำ Notifications บน Microsoft Team หรือ Email 
 • การจำแนกไฟล์จาก Email แล้วจัดเก็บเข้าโฟลเดอร์ 
 • สามารถรวบรวมไฟล์ หรือ แยกไฟล์ 
 • การประเมินและปรับปรุงซอฟต์แวร์ (Software Tester) 
 • การจัดเก็บชุดข้อมูล (Data Migration) 
 • การจัดการงานบน Desktop เช่น ควบคุม สั่งการ Microsoft Excel (Power Automate Desktop) 

8 ข้อดีจากการใช้ Microsoft Power Automate 

 1. ลดต้นทุนในการดำเนินงาน 
 2. มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน 
 3. ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล 
 4. ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 5. กำหนดเวลา หรืองานได้ด้วยตัวเอง 
 6. แสดงผล Dashboard ข้อมูลของ Power BI ได้แบบ Realtime 
 7. เชื่อมต่อไปยัง Applications, Software, และ API ที่สะดวกและรวดเร็ว 
 8. ทำงานร่วมกับบริการต่างๆ เช่น Microsoft Office 365 ทำไมต้องใช้ Power Automate 

เนื่องจากปัจจุบันทุกๆ องค์กรมีข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความซับซ้อน ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ใน Server, ข้อมูลจากเครื่อง Desktop ของตัวเอง รวมไปถึงข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กร ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นไปได้ยาก หากต้องการนำข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาแสดงพร้อมกันในที่เดียว Power Automate สามารถจัดการข้อมูลเหล่านั้นให้ทำงานง่ายขึ้นและยังทำงานแบบอัตโนมัติตามที่ต้องการ ด้วยความสามารถของ Power Automate ยังมีระบบ AI Builder มาช่วยพัฒนา Workflow โดยไม่ต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ลดข้อผิดพลาดการทำงานจากงาน Manual หรือ Human Error ไม่ว่าจะเป็นการ อนุมัติ แจ้งข่าวสาร หรือการบริการ ส่งผลดีในการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

ดังนั้น Power Automate จึงเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ เข้ามาปรับเปลี่ยน พัฒนาในการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญทางระบบเองยังมี Template ให้เลือกมากมาย และสามารถปรับความต้องการของบริษัทของท่านได้ทันที ดังนั้น การนำ Power Automate มาใช้ถือว่า เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สำคัญข้อมูลที่กำหนดไว้สามารถตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัติตามเวลาที่เราต้องการได้อีกด้วย 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล 
https://www.pragmatiq.co.uk/benefits-and-uses-of-power-automate/
https://learn.microsoft.com/th-th/power-automate/bttn-button-flows?source=recommendations

แชร์ :
Scroll to Top