Hub (SS&C Blue Prism Product)

ในปัจจุบัน Hub มาพร้อมกับ User Interface เหมาะสมกับการใช้งานเชิงธุรกิจ และยังมาพร้อมกับ Control Room ของ Hub ที่ช่วยให้องค์กรเข้าถึง และเข้าใจภาพรวมของกระบวนการอัตโนมัติ สามารถจัดการ การใช้งาน และจัดการงานที่ซับซ้อน รวมไปถึงความสามารถในการสนับสนุนทีม Center of  Excellence  ในการชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่ประสบความสำเร็จ และเหมาะสมสำหรับการขยายการใช้งานภายในองค์กร นอกจากนี้ Hub สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ End User ได้อีกด้วย

What's

Blue Prism Hub

Blue Prism Hub หรือเรียกสั้นๆ ว่า Hub ทำหน้าที่เป็น Interface สำหรับการจัดการ Automation Lifecycles ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Center of Excellence ของบริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถระบุ กำหนดขอบเขต ออกแบบ ทดสอบ การปรับใช้ และการทำงานแบบกระบวนการอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เติมเต็มศักยภาพของทีม COE ด้วย Metric วางแผนสู่ความสำเร็จ

FTE Statistic

รายการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่าง Digital Workforces และมนุษย์

QueueComposition

การสำรวจรายการใน Workqueue รวมถึงอัตราการทำงานสำเร็จ รายการที่ค้างไว้ และลดข้อผิดพลาดทีเกิดขึ้น

Utilization Heatmap

สามารถแสดงอัตราส่วนเวลาการทำงานของ Digital Worker ในแต่ละรายการ Workqueue ของแต่ละชั่วโมง

Utilization Chart

กราฟสามารถแสดงการใช้งาน Digital Worker ในแต่ละช่วงเวลาของวัน เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดีที่สุดของกระบวนการอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่น

Hub ถูก Design เพื่อเป็นเครื่องมือที่เป็นรากฐานสำคัญในการรองรับ Plugins ที่เต็มไปด้วย Features ต่างๆ หรือที่เราเรียกว่า Plugins Architecture

การออกแบบ Business User สมัยใหม่

การใช้ Interface แบบ No Code ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ผ่าน Dashboard แบบใหม่ ที่สามารถ KPI ที่สำคัญอย่าง Return on Investment ร่วมกับผู้บริหารขององค์กรท่านได้อีกด้วย

การฝึกสอน Digital Worker

Digital Worker ของ Blue Prism จะมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย สอนพวกเขาเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจของคุณผ่าน Wireframer หรือทำความเข้าใจภาษาเฉพาะของธุรกิจของคุณผ่าน NLU Trainer Interface

การจัดการ Automation Lifecycle

สามารถควบคุม Lifecycle ของระบบอัตโนมัติอย่างเป็นศูนย์กลาง และจัดการ Progress ระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงระยะเวลาการส่งมอบด้วย Automation Lifecycle Management (ALM) ที่จะเปลี่ยนการพึ่งพาเครื่องมือ Third Party Project Management เพื่อให้องค์กรได้มองภาพรวมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติได้ดียิ่งขึ้น

การจัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจ และ SLAs

สามารถแสดงภาระงานที่หลากลายที่ Digital Worker ดำเนินการอยู่ ผ่าน Queue Overview บน HUB พร้อม Metric ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจ สามารถกำหนดการบริหารจัดการระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา

สามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ การแจ้งเตือนแบบเจาะจงผู้ใช้จะช่วยให้ข้อมูลไปอยู่ในความสนใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการตามที่กำหนด ส่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

การปรับแต่ง Hub ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

การตั้งค่าการปรับแต่งของ Hub อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างรูปลักษณ์ และความรู้สึกที่สอดคล้องกับแบรนด์ธุรกิจได้ โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษา และคำศัพท์เพื่อให้ Hub นั้นคล้ายกับ Toolset ที่องค์กรใรธุรกิจมีอยู่ได้ เพื่อให้กระบวนการอัตโนมัติมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด

Scroll to Top