ทำความรู้จัก Data Scientist/Data Engineer (DS/DE)

จากอดีตจนถึงปัจจุบันข้อมูลเชิงธุรกิจนั้นพัฒนาไปมาก ทั้งในแง่ของปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูล ส่งผลให้การจัดการฐานข้อมูลในองค์กรและการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจนั้นใช้เวลามากขึ้น ซึ่งทำให้ Data Scientist/Data Engineer (DS/DE) มีหน้าที่สำคัญในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ มาดูกันว่า Data Scientist/Data Engineer (DS/DE) คือใครและมีหน้าที่หลักอะไรบ้างดีกว่า

Data Engineer คือใคร?

Data Engineer คือ ผู้ที่รวบรวมและจัดการข้อมูลดิบให้เป็นระเบียบ ใช้งานง่ายและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูลให้ Data Scientist ใช้งานต่อไป

Data Engineer จะมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Big data เช่น Data warehouse, Data lake, Data modeling และ Pipeline เป็นต้น มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่คลอบคลุม สามารถตอบได้ว่า งานแบบไหนต้องใช้เครื่องมืออะไรในการจัดการข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องมือในการจัดการข้อมูลนั้นมีหลากหลายรูปแบบ

Data Scientist คือใคร?

Data Scientist คือ ผู้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structure Data) เป็นตารางข้อมูลที่มีการจัดการอย่างชัดเจน เป็นระเบียบสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้ทันที และสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured Data) จะเป็นข้อความเสียง, รูปภาพและวีดิโอ เป็นต้น

Data Scientist จะมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ รวมไปถึงเรื่อง Machine learning โดยทำการวิเคราะห์ประมวลผลและสร้างแบบจำลองข้อมูล จากนั้นจะตีความผลลัพธ์ที่ได้เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจและช่วยกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตต่อไป

Data Engineer สำคัญกว่า Data Scientist หรือไม่?

คำตอบขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร หากองค์กรยังใหม่มาก ไม่มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี จำเป็นจะต้องมีทีม Data Engineer เข้ามาเพื่อช่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูลก่อน หลังจากนั้นจึงควรจะมี Data Scientist เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และแสดงผลต่อไป

Data Engineer ต่างกับ Data Scientist อย่างไร?

หากใครยังนึกภาพไม่ออกให้ลองเปรียบเทียบ Data Engineer เป็นเลขาและ Data Scientist เป็นหัวหน้า โดยเลขาจะมีหน้าที่สรุปรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นระเบียบ จัดการตารางเวลาให้อย่างแม่นยำและดูแลระบบงานทุกอย่างว่าสามารถใช้งานได้ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา วางแผนงานอย่างดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้หัวหน้าได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ ประมวลผลหรือสร้างแบบจำลองข้อมูล เพื่อหาแนวทางผลักดันธุรกิจและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ถ้าหากองค์กรของคุณต้องการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องมีทีม Data Engineer และ Data Scientist ที่แข็งแกร่งนั่นเอง

บริษัท ZyGen มีทีมที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจท่าน สามารถติดต่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.zygencenter.com

Author: Manassanan P.

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณพิม (+66)99-249-7651

คุณท็อป (+66)94-646-5853

คุณแพรว (+66)62-859-3566

แชร์ :
Scroll to Top