อยากดึงข้อมูลจาก SAP ไปทำ Analytics บน MS Azure ต้องทำอย่างไร

ในยุคของ Digital Transformation หลายๆ องค์กรเริ่มมีการนำข้อมูลทั้งในและนอกองค์กรมาทำ Analytics บน Microsoft Azure Cloud มากขึ้น เนื่องจาก Microsoft Azure คือ สุดยอดเครื่องมือที่เพียบพร้อมในยุคปัจจุบัน มีความรวดเร็วและมีฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยให้เราได้เลือกใช้ มีรูปแบบการบริการที่หลากหลายเหมาะสมกับการใช้งาน ที่สำคัญสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง สามารถขยายพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้น (Auto Scaling) และรองรับการประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Structure data หรือ Unstructured Data  

จากประสบการณ์ของทีมพัฒนาระบบจากหลายๆ โครงการ ข้อมูลจาก SAP ถือเป็นอีก Source ข้อมูลที่หลายองค์กรใช้นำมาทำ Analytics ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เนื่องจาก SAP รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญพร้อมนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในหลากหลาย แง่มุม ซึ่งการจะนำข้อมูลจาก SAP มาใช้งาน MS Azure นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ในบทความนี้ทางทีมขอนำเสนออีกหนึ่งรูปแบบในการเชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับ MS Azure Cloud โดยการใช้ Azure Data Factory ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Integration Runtime (Self-host)  

รูปที่ 1 Diagram การเชื่อมต่อระหว่าง SAP ECC และ Azure Storage Account 


จาก Diagram เราจะติดตั้ง Azure Integration Runtime (Self-host) ซึ่งเป็น Software ที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่อยู่บน On-Premise Server ได้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลระบบจะถูก Register ด้วย Authentication Key ทำให้ใช้งานได้เฉพาะเครื่อง Server ที่ติดตั้งหรือเครื่องที่ถูก Register ด้วย Key เท่านั้น จากนั้นเราจะใช้เครื่องมือ Azure Data Factory ในการทำ Data Pipeline ดึงข้อมูลจาก SAP Table มายัง MS Azure Cloud ซึ่งข้อมูลจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Azure Storage Account และยังสามารถใช้ Power BI มาเชื่อมต่อเพื่อสร้างเป็น Analytics Dashboard ในลำดับถัดไป 

ลักษณะการทำงานของ Azure Integration Runtime (Self-host) นั้นจะเป็นสะพานการเชื่อมต่อระหว่างระบบ SAP ที่อยู่บน On-premise และ Azure Data Factory ในการ Transfer ข้อมูลมายัง MS Azure cloud และยังสามารถทำ Job Schedule ที่ Azure Data Factory ให้สามารถดึงข้อมูลตามช่วงเวลาได้อีกด้วย ทั้งนี้ในแต่ละองค์กรอาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมภายในองค์กรนั้นๆ นั่นเอง และสำหรับ Microsoft Azure ราคานั้นจะขึ้นอยู่การเลือกเปิดใช้งานของแต่ละ services สามารถจำลอง services ต่างๆ ได้ที่ Azure Pricing Calculator

Author: Teannuttee P. 

แชร์ :
Scroll to Top