ATC ตัวช่วยสำคัญในการ Upgrade ระบบ SAP เป็น SAP S/4HANA

ATC (ABAP Test Cockpit) เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมเพื่อให้ ABAPer สามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของ SAP ซึ่ง ATC สามารถใช้งานได้ง่าย และช่วยตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ EhP2 สำหรับ SAP NetWeaver 7.0 (Support Package Stack 12) ขึ้นไป

นอกจากการใช้ ATC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมแล้ว ATC ยังสามารถนำไปตรวจสอบโปรแกรมว่าสามารถทำงานร่วมกับ SAP S/4HANA เวอร์ชั่นต่างๆ ได้หรือไม่หลังการ Upgrade เป็น SAP S/4HANA เช่น ตรวจสอบว่า Database Table ที่ใช้อยู่ในระบบเดิม (SAP ECC) ยังคงมีอยู่ใน SAP S/4HANA หรือไม่ ต้องเปลี่ยนไปใช้ Database Table ใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับ SAP S/4HANA หรือไม่ เป็นต้น

วิธีการใช้ ATC มีดังนี้

  • เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม
  1. เข้าไปที่โปรแกรม (หรือ Development Object อื่นๆ) ที่ต้องการตรวจสอบ
  2. ที่ Navigation Panel ให้คลิกขวาที่ชื่อโปรแกรม -> เลือก Check -> คลิก ABAP Test Cockpit (ATC)
  1. หลังจากนั้นจะได้ผลลัพธ์ของการรัน ATC (กรณีที่มีส่วนของโปรแกรมที่ควรปรับปรุง)
  1. สามารถเลือกแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดย คลิกเลือกที่รายการ -> คลิกปุ่ม Display details
  1. สามารถเข้าไปดูส่วนของโปรแกรมโดยคลิกที่ชื่อ Object ในคอลัมน์ Object Name
  • เพื่อตรวจสอบการทำงานร่วมกับ SAP S/4HANA

สำหรับการใช้ ATC เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับ SAP S/4HANA เวอร์ชั่นต่างๆ ได้หรือไม่หลังจากการ Upgrade เป็น SAP S/4HANA นั้น จะมีวิธีการคล้ายกับการใช้ ATC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม โดยมีวิธีการทำ ดังนี้

คลิกขวาที่ชื่อโปรแกรม -> เลือก Check -> คลิก ABAP Test Cockpit (ATC) with… -> คลิกแถบ Options -> ระบุ Check Variant ที่เกี่ยวข้องกับ SAP S/4HANA เวอร์ชั่นที่ต้องการ -> คลิกปุ่ม Execute Checks

ซึ่ง Check Variant ที่ใช้จะเป็น S4HANA_READINESS_nnnn โดย nnnn คือเลขเวอร์ชั่นของ SAP S/4HANA ตัวอย่างเช่น SAP S/4HANA เวอร์ชั่น 2020 จะใช้ Check Variant S4HANA_READINESS_2020 เป็นต้น

ดังนั้น เราจะสามารถใช้ ATC เพื่อควบคุมคุณภาพของโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพ ไม่มีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจถ้าโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น โดยทางบริษัทไซเจ็นเองก็ได้นำ ATC มาใช้สำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโปรแกรม และที่สำคัญก็คือ ลูกค้าของเราจะต้องได้รับโปรแกรมที่ถูกพัฒนาตามหลักการที่ถูกต้องจาก SAP

ในส่วนของการทำ Assessment เพื่อ Upgrade ไปยัง SAP S/4HANA ทางบริษัทของเราก็ได้นำ ATC มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่า โปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ สามารถทำงานร่วมกับ SAP S/4HANA ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง

Author: Puriwit S.


แชร์ :
Scroll to Top