ทางบริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้มีการรวบรวมเครื่องคอมฯ บริจาคให้กับโครงการฯ จำนวน 124 เครื่อง

ทางบริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้มีการรวบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาคให้กับทางโครงการฯ จำนวน 124 เครื่อง พร้อมกับกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์จำนวน 2 กล่อง ซึ่งมีโครงการ ดังต่อไปนี้

– โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา ทาง เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คสภาพ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และจะนำส่งมอบต่อให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด และในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีโรงเรียนติดต่อมาขอรับคอมพิวเตอร์กับทางโครงการฯ ไม่ต่ำกว่า 20 โรงเรียน⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

– สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวนำไปรีไซร์เคิล ดัดแปลง สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือคนพิการต่อไป

แชร์ :
Scroll to Top