Our Blog

13 Aug 2020

ความพร้อมสำหรับธุรกิจในยุคที่มีแต่ความไม่แน่นอนเหมือนรถไฟเหาะ เพียงการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning) คงไม่เพียงพอ เราจึงต้อง

Read more

11 Aug 2020

SAP Business One คือ ระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนต่างๆ ในองค์กรได้อย่างมีระบบ และยังสามารถช่วยวิเคราะห์

Read more

04 Aug 2020

แชทบอท (Chatbot) เริ่มเป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีการติดตั้งและใช้งานแชทบอทบนเว็บไซต์, Chat Application และ Application ของผู้ให้บริการ สามารถตอบโต้กับลูกค้าได้พร้อมกันอย่างรวดเร็ว และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more

31 Jul 2020

LONDON and AUSTIN, TX — June 24, 2020 – Today at Blue Prism World Virtual 2020 Partner Awards ceremony, ZyGen was commended for its excellence in delivering Blue Prism offerings to the market and for its contribution to the Blue Prism Digital Exchange (DX) and Technology Alliance Program (TAP).

Read more

24 Jun 2020

SAP ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้งานจริง โดยสรุปได้ออกมาเป็น 4 ข้อดีที่ SAP HANA ช่วยพัฒนาธุรกิจได้ ดังนี้

Read more

16 Jun 2020

E-filing คือระบบการให้บริการยื่นเอกสารภาษี และงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากเดิมเป็นรูปแบบการยื่นโดยวิธีการส่งเอกสารด้วยตนเอง ซึ่งใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ แต่ระบบ E-filing สามารถให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ แบบ real time ได้ทันที

Read more

05 Jun 2020

e-Tax Invoice & Receipt หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีความสำคัญตั้งแต่มีการสนับสนุนให้ Paperless และพัฒนาให้พร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่รูปแบบยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสร้างรายมือชื่อแบบดิจิทัล (Digital Signature)

Read more

04 Jun 2020

SAP Business One เป็นแพลตฟอร์มมีฟังก์ชั่นรองรับทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อสินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ การผลิต การจัดการงานโครงการ จนถึงฝ่ายปฎิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำให้การดำเนินธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น

Read more

20 May 2020

“SAP Fiori” เข้ามามีบทบาทอย่างไร ในการ “ลดความซับซ้อนของ Supply Chain” และทำไมถึงได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยยอดนิยมของผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการบริหารจัดการภายในองค์กร

Read more

19 May 2020

โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) โดยทั่วไปแล้วผู้ที่อยู่กับข้อมูล หรือ Business User จะเข้าใจกระบวนการทำงานของตัวเองอย่างลึกซึ้ง ถ้าสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้น มาทำการวิเคราะห์ เปลี่ยนมุมมอง หรือทำการ Visualization Data ก็มีโอกาสที่จะเกิดการพัฒนาจากความคิดของตัวเอง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

Read more

13 May 2020

หากเราผลักดันให้พนักงานในองค์กร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของแผนกตัวเองได้ จะช่วยให้แต่ละส่วนงานย่อยๆ ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง ลองมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SAP ด้วย Tableau (ทาโบล์ว หรือ แท็บโบลว์) กันค่ะ

Read more

08 May 2020

หลังจากผ่านสถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์นี้ทำให้เกิด New Norm (ความปกติใหม่) ลูกค้าจะมีการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (Chat Application) มากขึ้น รวมถึงการทำงานภายในบริษัท จึงทำให้ไซเจ็นเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ New Norm ของผู้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยให้บริการ Implement ERP SAP Business One (SAP B1) พร้อมทั้งพัฒนา Solution “SAP B1 with Chatbot” เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ต้องการทำงานผ่าน Chat Application ที่ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมที่สุดกับยุค Digital Transformation อีกด้วย

Read more
  • 1
  • 2

Contact US