ZyGen Outing 2019

ZyGen ขนขบวนพนักงานจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ค. 2563 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรี มีทั้งกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อาทิ เกมหรรษาพาเพลิน เดินลงน้ำ กิจกรรมสัมมนาประจำปี การแสดงสนุกสนานในส่วนของค่ำคืนงานเลี้ยง รวมไปถึงไฮไลท์ของงานในธีม ‘ปาร์ตี้ชุดนอน’ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน