ประโยชน์ของการใช้ Visual Analytics ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจในปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันมากขึ้น จึงทำให้เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาเพื่อทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ การเพิ่มขึ้นของข้อมูลในปัจจุบันที่เป็นแบบทวีคูณ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก การนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Visual Analytics มาใช้ จะช่วยให้ข้อมูลที่มีอยู่ปริมาณมากรับรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าหนึ่งภาพ อธิบายได้มากกว่าพันล้านคำ และถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยรูปภาพ (Visual Analytics) นั้นอาจร่นเวลาการอ่านข้อมูลจำนวนมากให้อยูในภาพเดียว และข้อมูลเหล่านั้นยังคงสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้ วิธีการเดิมๆ ที่เราจะต้องรอ รายงานรายไตรมาส รายเดือน หรือรายวัน ซึ่งทำให้พลาดโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Visual Analytics แบบ Real-time จึงเป็นตัวช่วยสำคัญให้วิเคราะห์ข้อมูล มาลองดูประโยชน์ของการใช้ Visual Analytic ในเชิงธุรกิจ กัน


ใช้เวลาน้อยกว่าเพื่อเข้าใจข้อมูลทางธุรกิจที่มีปริมาณมาก ๆ ได้

สามารถลดเวลาในการอ่านรายงานหลาย ๆ หน้า เพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ (Actionable Insights) โดยเหลือเพียง 1 ภาพเท่านั้น

กราฟสามารถวิเคราะห์สัดส่วน สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนขอผู้ถือหุ้นในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ทันที


เส้นในรูปบอกความหมาย

ไม่ง่ายนักถ้าจะต้องอ่านข้อมูลปริมาณมาก ๆ และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ Visual analytics จะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณอาจจะมองไม่เห็น ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลที่ผิดปกติ (Outliers)  ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Correlations) และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น (Trend) เหล่านี้เป็นตัวช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจนั่นเอง

กราฟสามารถเปรียบเทียบยอดขาย 3 ปีย้อนหลังและเป้าการขายได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปี มียอดขายที่ดีมาก แต่คุณยังคงตั้งเป้าการขายที่ไม่ได้สูงมากนัก

กราฟเปรียบยอดขาย (Gross Sales) , กำไรขั้นต้น (Gross Margin) , % ยอดขายเมื่อเทียบกับเป้าขาย , และ % ยอดขายเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากภาพถ้าดูคร่าว ๆ  จะเห็นว่ากลุ่มสินค้าประเภทยาสูบ (Tobacco) มียอดขายที่ดูปกติดี แต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว กลับเป็นกลุ่มสินค้าเดียวที่มียอดขายน้อยกว่าปีที่แล้วกว่า -7.3% ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพบางอย่างของกลุ่มสินค้า (Product category) ที่บริษัทกำลังจัดจำหน่ายอยู่
แชร์ :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top