การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ระบบสาธารณสุขต้องปรับตัว

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ระบบสาธารณสุขต้องปรับตัว มีงบประมาณที่น้อยลงและผู้ที่มีทักษะ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้เกิดแรงกดดันเป็นอย่างมาก สำหรับระบบสาธารณสุขประกันสุขภาพที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความท้าทายนี้ โดยองค์กรสาธารณสุขนั้นได้เลือกใช้ระบบ Blue Prism AI Cloud หรือ ระบบอัตโนมัติของ Blue Prism เพื่อมาทำงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการทำงานมาก มาดูกันว่า RPA Blue Prism ได้เข้ามาช่วยองค์กรสาธารณสุขอย่างไรบ้าง

https://youtu.be/EG7nq2KmpFM

Share :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top