ทำความรู้จัก Microsoft Power Platform และจุดเด่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรของท่าน

Microsoft Power Platform  เป็นแหล่งรวมของซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทำงาน Workflow และสามารถสร้าง Chatbot การรวมตัวของเทคโนโลยี เช่น AI สามารถเก็บข้อมูล และ Data Connectors กับโปรแกรมต่างๆ นอกจากสามารถใช้งานผ่าน PC ยังสามารถแสดงผลผ่าน Mobile และ Tablet การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ทุกองค์กรย่อมต้องการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อช่วยในด้านการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์งานได้ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนที่น้อยที่สุด 

ทำความรู้จัก Microsoft Power Platform 

ไซเจ็นจะพารู้จักเกี่ยวกับ Power Platform คืออะไร ทำไมในปัจจุบันจะต้องใช้ Power Platform เป็นตัวช่วยในงานด้านต่างๆ ในองค์กรทั่วโลก สำหรับ Microsoft Power Platform ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง Business Application ที่จะทำให้พนักงานทำงานได้รวดเร็วโดยผ่าน Power Apps และสามารถกำหนดการทำงานใหเป็นอัตโนมัติได้ด้วย Power Automate อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมผ่านทาง Power BI และที่ยิ่งไปกว่านั้น Power Platform สามารถใช้ Power Virtual Agents เพื่อช่วยให้องค์กรมี Chatbot ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ AI ในการโต้ตอบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการ อนุมัติ แจ้งข่าว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการ เป็นต้น 

Microsoft Power Platform ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

Microsoft Power Platform มี 4 องค์ประกอบหลักที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร วิเคราะห์และวัดผลได้ดีเยี่ยม ทั้ง 4 Applications นี้ เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญในการดำเนินธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วย Application ดังนี้ 

  1. Power BI คือ โปรแกรมที่สามารถช่วยวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น SQL Server, Microsoft Access Database, Oracle Excel File ได้แบบ Realtime อีกทั้งยังพร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในทางธุรกิจ 
  1. Power Apps เป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือในการพัฒนา Application ทางธุรกิจสำหรับ Mobile, Tablet รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทำงานร่วมกับ Power Automate, Power BI เน้นการพัฒนาแบบ Low Code ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด 
  1. Power Automate เป็นซอฟต์แวร์ประเภท RPA (Robotic Process Automation) สามารถควบคุมสั่งการ Application หรือ บริการ สามารถจะพัฒนา Workflow เพื่อการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานลงอันเนื่องจากงาน Manual หรือ Human Error เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ทำให้พนักงานได้มีโอกาสทำงานที่ต้องใช้ทักษะและมีเวลาในการพัฒนาทักษะที่สำคัญมากขึ้น 
  1. Power Virtual Agents เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้าง Chatbot  ผู้ใช้งานสามารถสร้างให้ Chatbot ทำงานร่วมกับ Connector พร้อมสั่งการในรูปแบบของ Workflow ร่วมกับ Power Automate นั่นเอง 

จุดเด่นของ Power Platform การลงทุนที่ตอบโจทย์ธุรกิจในระยะยาว 

การนำ  Power Platform เข้ามามีส่วนร่วมในงานทางด้านธุรกิจ ดูแลข้อมูลของบริษัททั้งหมดได้อย่างแม่นยำ และเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Realtime ซึ่งจะสามารถรวบรวม Office 365 ทั้งหมดเข้ากับแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อให้จัดการข้อมูลขององค์กรได้อย่างราบรื่น 

การใช้งาน Microsoft Power Apps สามารถสร้าง App แบบกำหนดเอง ความช่วยเหลือของ Power Automate สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลไหลได้อย่างราบรื่นไม่ว่าแหล่งข้อมูลภายนอก หรือแอปจะเป็นอย่างไร แต่การรวบรวม และเข้าถึงข้อมูลส่วนเล็กๆ  Power BI สามารถสร้างภาพข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเหล่านั้นทำได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ดังนั้นองค์กรจะไม่มีการผิดพลาด  Microsoft Power Platform  ยังสามารถ Update งานซ้ำๆ ด้วยความช่วยเหลือของ Power Automate งานที่ซ้ำ ๆ กันสามารถแปลงเป็นดิจิทัล และเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของทีมได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Power Virtual Agents จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการออกแบบ และความซับซ้อนของการใช้งานระบบให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริงภายในโครงการนั้นๆ 

จุดเด่นและประโยชน์ของ Power Platform ในด้านการให้บริการ ได้แก่ 

– ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน 
– ทำงานได้รวดเร็ว 
– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  
– ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการปฎิบัติตามข้อกำหนด  
– ปรับปรุงกิจกรรมรายงาน งานที่ใช้เวลา งานที่หน้าเบื่อซึ่งต้องใช้ทรัพยากรที่มีค่า  
– อำนวยความสะดวกในการทำงานระยะไกล และการทำงานที่หลากหลาย  
– ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล 
– ช่วยให้นำไปใช้ได้ง่ายและเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด 
– ใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติ AI ที่กำลังจะมาถึง 

ยกตัวอย่าง Case Study ที่ใช้ Power Platform 

Standard Bank เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในแอปฟริกา บริษัทได้เริ่มใช้ Power Platform มากขึ้น ส่งผลให้มีการสร้าง Solution มากกว่า 300 รายการ สำหรับความต้องการทางธูรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การเงินไปจนถึงการดำเนินงาน Solution เหล่านี้ ใช้การรวมกันของ Power Apps, Microsoft Flow และ Power BI  

ตัวอย่างปัญหา ทีมงาน Cash Tribe ใน Retail Banking Sounth Africa รับผิดชอบตู้ ATM 8,000 เครื่อง พวกเขาต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับปัญหาต่างๆ เช่น การป่าเถื่อน หน้าจอแตก และสภาพแวดล้อมที่สกปรก ซึ่งไม่มีการตั้งค่าสถานะการแจ้งเตือนอัตโนมัติ มีการใช้แบบ Manual และการตรวจสอบ ATM การตรวจสอบบนคลิปบอร์ด กระบวนการนี้กระจัดกระจายไปตามหน้าที่ต่างๆ ของงาน เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ช่างเทคนิค การบันทึกตั๋วสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการรายงานถึงสองสัปดาห์ และยิ่งกว่านั้น ไม่มีที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะที่สามารถช่วยในการปรัปปรุงงานในอนาคตได้  

Ian Doyle เป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมประสบการณ์พนักงาน Standard Bank ทีมของเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อหาวิธีเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากการลงทุน Office 365 เขาค้นพบ Power Apps และ MIcrosoft Flow เขาสามารถขยายขอบเขตนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรวมการสร้างแอป Dasktop และ Mobile และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ Backend กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในช่วงแรก คือ Solution การตรวจสอบ ATM บนมือถือที่สร้างขึ้นโดยใช้ Power Apps และ Power BI ที่เชื่อมต่อ กับรายการ SharePoint Online  

TransAlta เป็นบริษัทข้ามชาติด้านพลังงาน และการค้าพลังงาน การใช้ Microsoft Power Apps TransAlta ได้สร้างแอปพลิเคชันการวางแผนทรัพยากรภายใน และการตรวจสอบการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงทรััพยากร และเพิ่ม ROI สูงสุด การปรับใช้ TransAlta กู้คืนค่าใช้จ่ายในการสร้าง และใช้งาน Power Apps ด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายออกไปต่อเนื่อง โครงการนี้ส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านไอที มีการพัฒนาด้านธุรกรรมอัตโนมัติเป็นข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ เมื่อใช้ Power Apps คู่ค้าทางธุรกิจจะสามารถใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที TransAlta กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดส่งพนักงานไปซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอย่างแม่นยำ  

TransAlta ยังประสบปัญหาในการค้นหาแอปพลิเคชันธุรกิจข้ามแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องการเข้ารหัสจำนวนมาก 

วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์จาก Power Apps ทำให้ TransAlta สามารถสร้างเครื่องมือการตัดสินใจที่เรียกว่า Economic Callouts เพื่อคำนวณความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการตอบสนองได้ในทันที และยังสามารถเรียกใช้บริการนอกเวลา Solution Power Apps ยังทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ SharePoint Online เพื่อบันทึกการตัดสินใจ และสร้างแผนภูมิการคาดการณ์ตลาดที่แม่นยำ ซึ่งช่วยเสริมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน 

สำหรับการนำ Microsoft Power Platform เข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานนั้น ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆ ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญการนำมาใช้จะต้องเข้าใจจุดประสงค์แต่ละ App อย่างละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวเลือกที่หลากหลายที่จะเชื่อมต่อข้อมูล พร้อมกับการทำ RPA เข้ามาช่วยพนักงานลดงานซ้ำๆ งานที่ต้องทำเป็นประจำไม่ใช้ทักษะ เพิ่มเวลาให้พนักงานได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ และนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น รวมไปถึง Power BI ที่สามารถนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อวัดผลที่คาดการณ์อนาคตของธุรกิจได้อีกด้วย  

Author: Tadakorn N. & Nanpapatch D.

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

คุณท็อป (+66)94-646-5853

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก
https://pmo365.com/top-10-benefits-of-microsoft-power-platform/
https://www.encorebusiness.com/blog/what-is-the-power-platform/
https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2022wave1/
https://customers.microsoft.com/en-us/story/multi-national-energy-company-uses-powerapps-to-create-a-decision-validation-tool

แชร์ :
Scroll to Top