เมื่อมีกระบวนการ RPA (Robot Process Automation) จะมีประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจอย่างไร

This image has an empty alt attribute; its file name is blog-06-img.jpg

RPA (Robotic Process Automation) คือ ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ช่วยจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล, เชื่อมต่อกับ System หรือ Application อื่นๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ซ้ำๆ, งานที่ทำเป็นประจำ, งานที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว, งานที่มีปริมาณงานมากๆ, งานที่มีความสำคัญแต่ไม่มีเวลาทำ และประโยชน์ของ RPA มีดังนี้

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว หากเทียบกับมนุษย์สามารถทำงานได้เร็วกว่าถึง 3-5 เท่า และสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อลดงานที่ใช้เวลาและทำซ้ำๆได้ดี

ลดความผิดพลาดจากการทำงานได้

RPA สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อนำ RPA เข้ามาใช้งาน จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้มนุษย์ไปทำงานที่ใช้การตัดสินใจมากขึ้น โดย RPA จะเข้ามาอยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ จะสามารถทำงาน ตามกระบวนการที่มนุษย์กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยลดเวลาการปฏิบัติงานของมนุษย์

การทำงานล่วงเวลา หรือการทำงานในชั่วโมงที่มากเกินไป อาจจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าสะสม RPA จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ เพื่อให้มนุษย์ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่สำหรับงงานสำคัหรืองานที่ใช้การตัดสินใจ

ปัจจุบัน RPA เริ่มแพร่หลายมากขึ้น โดยมีการนำมาใช้เพื่อทำให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความผิดพลาดของงาน โดยธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมีการนำมาใช้งานจริง หากท่านที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.zygencenter.com/service_rpa.html

This image has an empty alt attribute; its file name is blog-06-img-2.jpg

RPA (Robotic Process Automation) คือ ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ช่วยจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล, เชื่อมต่อกับ System หรือ Application อื่นๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ