ADVANCE Intelligence,

BEYOND Technology Intelligence Future

ADVANCE.AI Digital Identity Verification solution เปลี่ยนประสบการณ์ การทำความรู้จักลูกค้า Know Your Customer (KYC) ที่สะดวกสบาย และปลอดภัย ด้วย AI เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เพื่อธุรกิจและชีวิตที่ดีกว่า
our solution

Helping you and your customers

Identity Document Recognition

ผู้นำด้าน Computer vision ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถเข้าใจ และตอบสนองข้อมูลภาพได้อย่างชาญฉลาด ช่วยให้การยืนยันตัวตนลูกค้าใหม่ด้วยตนเองเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว เหมาะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และลดกระบวนการที่ต้องมีการสัมผัสลง

Contactless Identity Verification

การผสมผสานระหว่างการตรวจจับภาพอัจฉริยะที่ล้ำสมัย การตรวจจับแบบเรียลไทม์, AI และ Bigdata ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำคู่แข่ง

Digital Customer Onboarding

ด้วยพลังของเทคโนโลยีด้านไบโอแมทริกซ์ และ AI ล่าสุด ช่วยให้กระบวนการยืนยันตัวตน และรับรองความถูกต้องทางไกล เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าของคุณ

Fighting Fraud

ด้วยฐานข้อมูล ADVANCE Guardian, Risky Faces และเทคโนโลยี AI ที่เชื่อถือได้ ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันธุรกิจของคุณจากการสูญเสียเครดิตและการฉ้อโกง

How does ADVANCE Digital Identity Verification work?

ADVANCE.AI หมั่นตรวจสอบ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ID Document Recognition
Identity Check
Liveness Detection
Face Comparison

Suggested ADVANCE Digital Identity Verification workflow

Use scenarios

E-commerce
Sharing Economy
Smart IoT
Banking
Tourist Travel
Online Payment
Medical Service

We're certified

Realize confidentiality, integrity and availability of information through the implementation of ISO / IEC 27001: 2013 ISMS.

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณรจิตพิชญ์ (แพรว)

เบอร์ : +(66)62-859-3566

คุณหทัยชนก (แคท)

เบอร์ : (+66)86-754-5506

คุณวันทนีย์ (พิม)

เบอร์ : (+66)99-249- 7651

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย Digital Identity Verification
Scroll to Top