Our Blog

20 May 2020

“SAP Fiori” เข้ามามีบทบาทอย่างไร ในการ “ลดความซับซ้อนของ Supply Chain” และทำไมถึงได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยยอดนิยมของผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการบริหารจัดการภายในองค์กร

Read more

19 May 2020

โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) โดยทั่วไปแล้วผู้ที่อยู่กับข้อมูล หรือ Business User จะเข้าใจกระบวนการทำงานของตัวเองอย่างลึกซึ้ง ถ้าสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้น มาทำการวิเคราะห์ เปลี่ยนมุมมอง หรือทำการ Visualization Data ก็มีโอกาสที่จะเกิดการพัฒนาจากความคิดของตัวเอง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

Read more

13 May 2020

หากเราผลักดันให้พนักงานในองค์กร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของแผนกตัวเองได้ จะช่วยให้แต่ละส่วนงานย่อยๆ ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง ลองมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SAP ด้วย Tableau (ทาโบล์ว หรือ แท็บโบลว์) กันค่ะ

Read more

08 May 2020

หลังจากผ่านสถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์นี้ทำให้เกิด New Norm (ความปกติใหม่) ลูกค้าจะมีการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (Chat Application) มากขึ้น รวมถึงการทำงานภายในบริษัท จึงทำให้ไซเจ็นเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ New Norm ของผู้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยให้บริการ Implement ERP SAP Business One (SAP B1) พร้อมทั้งพัฒนา Solution “SAP B1 with Chatbot” เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ต้องการทำงานผ่าน Chat Application ที่ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมที่สุดกับยุค Digital Transformation อีกด้วย

Read more

08 May 2020

Robotic Process Automation (RPA) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดเวลาในการจัดการงานข้อมูลต่างๆ ที่ต้องทำซ้ำๆ และทำเป็นประจำทุกๆ วัน โดยสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปราศจากข้อผิดพลาด

Read more

30 Apr 2020

สำหรับสิ่งที่คุณกำลังมองหา การเป็นองค์กรไร้กระดาษ (Paperless business) เป็นหนึ่งในคำตอบของคุณรึเปล่า ?

Read more

27 Apr 2020

SAP BW ได้พัฒนาให้รองรับการทำงานบน SAP HANA Platform (SAP BW 7.3 powered by HANA) จนในปัจจุบัน SAP ได้พัฒนา Data Warehouse Version ล่าสุดคือ SAP BW/4 HANA

Read more

22 Apr 2020

ในอดีตการทำ Visual Analytics ต้องใช้เวลาพัฒนาเป็นระยะเวลานาน แต่ปัจจุบันผู้ใช้สามารถทำ Data Visualization ได้เองด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ ทั้ง SAP Analytics Cloud (SAP SAC), Microsoft PowerBI (MS PowerBI), และ/หรือ Tableau

Read more

20 Apr 2020

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) คือ ตัวช่วยสำคัญในการจัดการข้อมูลทางการเงินและสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ สิ่งนี้เองที่เป็นจุดเด่น

Read more

09 Apr 2020

SAP Business One On Cloud เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ SAP B1 เป็นแพลตฟอร์มมีฟังก์ชั่นรองรับทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี

Read more

26 Mar 2020

สิ่งสำคัญในการนำ AI เข้ามาใช้นั้นก็คือ การลดงานของพนักงาน ความสะดวกสบาย และเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ขององค์กร

Read more

20 Mar 2020

สำหรับ Social Distance หรือเรียกว่า Social Distancing เป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผลเป้นวงกว้าง

Read more

Contact US