4 ข้อดี SAP HANA ช่วยพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า


SAP HANA คือตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีความซับซ้อน โดยใช้การออกแบบของ SAP Fiori® user experience (UX) เข้ามาช่วยในการทำให้หน้าตาของโปรแกรมใช้งานได้สะดวก รองรับธุรกิจได้หลากหลายทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กรหรือใช้งานผ่านคลาวด์


โดยทาง SAP ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้งานจริง โดยสรุปได้ออกมาเป็น 4 ข้อดีที่ SAP HANA ช่วยพัฒนาธุรกิจได้ ดังนี้


1.เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

แม้ว่าจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนใดก็ตาม ทุกคนสามามรถตรวจสอบ Dashboard และพูดคุยสื่อสารกันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสื่อสารทางอื่นอีก ตัวอย่างเช่น สินค้ามาถึงท่าเรือช้า ผู้บริหารจะสามารถเห็นได้ทันทีและแก้ไขปัญหาได้ไม่ล่าช้านั้นเอง


2.ตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว

ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด การจัดการเหตุกาณ์ต่างๆ ก็ถือว่าทำได้รวดรรวดเร็วและทันที ตัวอย่างเช่นการจอง/ยกเลิก/แก้ไขตั๋วเครื่องบิน, จอง/ยกเลิกสินค้าหรือบริการ เป็นต้น


3.ตรวจสอบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ล่วงหน้า

สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ มีค่าใช้จ่ายที่สูง และการตรวจเช็คยังช้เวลานาน SAP HANA สามารถเข้าไปเป็นผู้ช่วยในการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง เช่น แจ้งเตือนลูกปืนที่สึกใช้ในกังหันลม เป็นต้น


3.เพิ่มรายรับให้กับองค์กร

ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเข้ามาประมวลผลเพื่อสร้างแผนการพัฒนาธุรกิจในดำเนินไปได้ดี และได้ผลผลิตที่ดี เช่น การนำ Sensor ใน Farm ส่งข้อมูลเข้ามาและใช้ภาพจากดาวเทียม เพื่อตรวจสอบเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยและรดน้ำ เพื่อผลผลิตที่สร้างรายรับเพิ่มมากขึ้น


ที่มา: https://news.sap.com/2015/08/four-jargon-free-ways-sap-hana-can-help-you-run-simple/


สำหรับท่านที่สนใจอยากขอคำปรึกษาสามารถติดต่อ

Tel : 02-643-8016, 02-612-2116-7
Line : @Zygen

ติดต่อสอบถาม