ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานจากบริษัททีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) (TTIB) ที่ไว้วางใจในการจัดทำ Process Discovery

ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานจากบริษัททีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) (TTIB) ที่ให้ความสนใจกับการทำ Process Discovery และไว้วางใจให้ทางไซเจ็นเป็นจัด Workshop ในครั้งนี้ เพื่อวางแบบแผนและวิธีการค้นหา คัดเลือก รวมดึงวิเคราะห์ Process ที่เหมาะสมกับการนำ RPA มาช่วยปรับกระบวนการ Manual ให้เป็น Automation เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

แชร์ :
Scroll to Top